VELIKA SOBOTA-celodnevno čaščenje Jezusa v Božjem grobu

 • 6.00 BLAGOSLOV OGNJA, ki bo na razpolago ves dan
 • BLAGOSLOV JEDIL:
  • v cerkvi sv. Martina ob 11., 13., 14., 16. in 17. uri,
  • na Marija Gradcu ob 15. uri,
  • v Rifengozdu ob 10. uri,
  • na sv. Krištofu ob 12. uri.
 • 20.00 VELIKONOČNA VIGILIJA (slavljenje luči, večje število svetopisemskih besedil, krstno bogoslužje)

 

VELIKA NOČ-ALELUJA

6.00 VSTAJENSKA PROCESIJA in nato sveta maša

Za prijavo na oratorij sledite tej povezavi: https://forms.gle/KnwWZsLmwEfycyEt7

Prijavnico za oratorij lahko dobite na tej povezavi

VELIKI TEDEN imenujemo zadnji teden 40-dnevnega postnega časa. Neposredno se pripravljamo, za nas kristjane, na največji praznik Veliko noč, ki jo praznujemo na prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni.

Veliki teden se prične s cvetno ali oljčno nedeljo.

 

Bogoslužja velikega tedna v nadžupniji Laško

Na veliki četrtek zvečer ob 19.00 praznujemo postavitev evharistije in mašniškega posvečenja.

Na veliki petek ob 15.00 križev pot, ob 19.00 obredi velikega petka. Ta dan je tudi strogi post.

Velika sobota ob 6.30 blagoslov ognja.

Blagoslovi jedil v laški nadžupniji:

 • Sv. Martin: ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
 • Marija Gradec: 15.00,
 • Rifengozd ob 10.00,
 • Sv. Krištof ob 12.00.

Velikonočna vigilija ob 20.00. 

 

Velika noč, vstajenjska procesija ob 6.00.

 

Škofje so na 30. seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. oktobra 2021, sklenili, da bo na tiho nedeljo, 3. aprila 2022, potekal dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji. S spletno stranjo (https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem) za zaščito otrok in proti spolnemu nasilju, želijo na pregleden način predstaviti občutljivo vprašanje ter do sedaj opravljeno delo. Katoliška Cerkev je v zadnjem desetletju uvedla ničelno toleranco do storilcev in začela sistematično urejati zadeve na tem področju. V primeru suma zoper storilca se uvajajo previdnostni ukrepi ter transparentno in tesno sodelujejo z vsemi državnimi organi. Pri vseh svetih mašah tihe nedelje bomo molili naslednjo molitev:

 

Nebeški Oče,

ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive,

Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni in katerih zaupanje in nedolžnost sta bili uničeni.

Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj.

Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.

To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

 

V celjski škofiji je ta nedelja še posebej izbrana v Laškem, saj je tukaj Urad Škofije Celje za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab, ki ima sedež na naslovu Odvetnik Pavel Teršek, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Več najdeta na spletni strani škofije Celje: https://skofija-celje.si/zascita-otrok-in-ranljivih-odraslih-v-cerkvi/

Zgodilo se je 5. marca 2021, pred tabernakljem v župnijski cerkvi sv. Martina v Laškem. V molitveni bližini apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji msgr. Jean Marie Speicha je Maksimilijan Matjaž izrekel svoj Fiat – Zgodi se! in odgovoril na Božji klic. V celjski škofiji smo, po dveh letih in osmih mesecih čakanja, dobili tretjega škofa. Ta čudoviti dogodek smo na svoj način ponovno doživeli na pepelnično sredo, ko je škof  Maksimilijan daroval zahvalno sveto mašo v naši cerkvi.

Vlada je na seji, 9. aprila 2021, sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti.

Tako bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo, da se bodo lahko svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. V kolikor je površina verskega objekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina). Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ-ja za zaščito zdravja in omejitev epidemije.

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost, velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. Vlada bo Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji preverila naslednji teden in ga glede na epidemiološke razmere dopolnila.

https://katoliska-cerkev.si/v-ponedeljek-se-odpirajo-cerkve-za-bogosluzje-z-verniki

Oznanilo na cvetno nedeljo je že naslednji dan postalo neuresničljivo. Ukrepi so nas ponovno prisilili k bogoslužju brez prisotnosti občestva.

Ko smo vstopili z letošnjim 1. aprilom v velikonočno tridnevje in s tem v velikonočne praznike, nas ponovno določuje najtrše določilo, da so svete maše in obredi velikega tedna, z udeležbo ljudstva, do nadaljnjega odpovedani. Tako bodo minili blagoslovi velikonočnih jedil v cerkvah in pri kapelah brez občestev, s povabilom, da jih opravite sami v družinah, ob spremljanju blagoslova po medijih. Kot bi zaslišali strogi glas učitelja: »Ponovi vajo iz lanskega leta!« V cerkvi je možna le posamična individualna molitev pred Najsvetejšim in prejem obhajila posameznih oseb.

Velikonočno voščilo

Boža beseda, izročilo Cerkve in naravne zakonitosti nam razodevajo, da trpljenje in smrt, ki ju je premagal Kristus, prinašata Življenje, ki se ne konča in ga zato lahko zapišemo z veliko začetnico. K temu nas, s svojim »radostnim« poimenovanjem, ki v sebi skriva velikonočno sporočilo, še posebej nagovarja velikonočnica, ki jo imamo v grbu celjske škofije, kjer se nahajata njeni avtohtoni rastišči. Cveti zgodaj spomladi in, s svojim puhastim varovalom, preživi v okolju, kjer jo večkrat preseneti spomladanska pozeba. Letos je razlog veselja še večji, saj je, v času svojega cvetenja, velikonočnica v tretje zacvetela z naznanilom novega celjskega škofa.

Kljub ponovljenim določilom in izkustvu lanskega leta praznovanje velikonočne skrivnosti vstopa (skozi oblake) v naš čas in prostor, s sporočilom: »Mir vam bodi! Veselite se, Kristus je vstal, z njim bomo vstali tudi mi!«

Kljub vsem omejitvam in spremembam, z vero ter zaupanjem želim: naj bo blagoslovljena, radostna in upanja polna velikonočna skrivnost. Kristus je vstal, vstanimo z njim tudi mi!

 

vaši duhovniki