Petek, 5. marec 2021 bo zapisan v kroniko celjske škofije z velikimi črkami. Zapisan bo tudi v naši Kroniki. Zvonovi sv. Martina v Laškem so se oglasili okrog 12.30 in oznanjali veliko veselje, ki smo ga čakali in zanj molili dve leti in pol. Papež Frančišek je za našega škofa imenoval msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, profesorja Svetega pisma. Imenovanemu so ravno naši zvonovi zapeli čestitko in veselje ter ob apostolskem nunciju v Sloveniji melodično izrazili hvaležnost, ki je prišla k nam po papežu Frančišku, ki se te dni mudi na svojem apostolskem potovanju v Iraku.

V teh »trdih« razmerah, ko je, za obisk nedeljske svete maše, potrebna najava (med tednom ni potrebna), vas vabim, da to opravite po: telefonu 03-573-14-30 ali preko sms sporočila na 041-887-354 (dan, ura in št. oseb, podpis) ali preko spletne prijave: mase.si, kjer izberete cerkev, datum in uro svete maše, nato pa svojo najavo potrdite še na e-pošti.

Po pravilu: 30m2/ posameznika ali osebe istega gospodinjstva, lahko naše svetišče, ki meri dobrih 545m2, sprejme 18 oseb.

Dokler bodo veljali ukrepi omejitve obiska svetih maš, bo v Laškem še 4. nedeljska maša, ob 18. uri.

 

POVZETEK navodil, ki jih lahko najdete na spletni strani škofije Celje (https://www.skofija-celje.si):

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega odločili:

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodijo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.

3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer, zaradi slabe epidemiološke slike, duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.

5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne, 18. 12. 2020:

- Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

- V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu: 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

- Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

- Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

- Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

- Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

- Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku.

-Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne fizične razdalje med verniki.

- Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

- Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

- Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

- Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

- Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ-ja. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

- Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

- Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

 

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečisti misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost.

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb, glede zbiranja vernikov v cerkvah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka slika glede, okužbe s COVID-19, je na območju naše Metropolije slaba.

Da bi varovali zdravje ljudi, smo voditelji vseh treh škofij, po posvetovanju z duhovniki, odločili, da svete maše, v vseh cerkvah metropolije, do nadaljnjega še naprej potekajo brez navzočnosti vernikov.

Verniki so povabljeni, da svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom.

Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z župnikom, opravijo sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje in na temelju tega sprejeli odločitev glede obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede, povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Duhovniki v Laškem vam želimo blagoslovljene božične praznike in srečno, duhovno in telesno zdravo novo leto 2021.

 

Na praznične dni: božič, Štefanovo in v nedeljo Svete družine bo cerkev v dopoldanskem času, med 9h in 11h odprta za ogled jaslic, v cerkvi bo priložnost za sveto obhajilo, predhodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih.

Letos odpadejo blagoslovi domov. Vabim vas, da se blagoslovu pridružite preko facebooka in sicer 25. decembra, ob 15h. Povezali se bomo v molitvi, (pripravite blagoslovljeno vodo, prižgite svečo in, če imate možnost, kadilo).

 

In še povezavo:

Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 (18. december 2020)

od 13. novembra 2020:
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti.
4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

V celoti so dosegljive na :
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-epidemije-covid-19201113?fbclid=IwAR22k3xaxk8mq_r3DeUmdFpScLdM-vuAdnahGQlMDRaVx5aEMB7z0lMqtlE

 

 

Starodavno laško župnijo so v toku zgodovine poimenovali nadžupnija, mi pa smo jo ozavestili kot skupen prostor ustvarjanja, kjer nas združuje Ljubezen z veliko začetnico in farni zavetnik sv. Martin.

Leto dni je minilo, kar smo se kot župnija, na misijonsko nedeljo, v »hramu kulture«, s prepevanjem, igro in predstavitvijo delujočih skupin, želeli zahvaliti Bogu in občestvu.

Lani še malo nisem slutil, da mi bo to srečanje »ob letu osorej«, ko še vedno nimamo celjskega škofa, v glavno oporo pri letošnji zahvali.

Vsem, ki vam je lanskoletno srečanje skupin v naši nadžupniji ostalo v spominu, vam bo letošnja zahvala zvenela domače, saj je, kot nov pridelek na njivi, pognala iz lanskih misli, katere je tako lepo zbrala in povezovala Petra Kolšek.

Njen odmev pa sega preko meja domače župnije, v celjsko škofijo in v slovensko Cerkev:

Hvaležni z ubogimi in odrinjenimi

(Celoten prispevek si lahko preberete v župniskem listu v priponki Martinova lilija)

Zahvale ordinarijev slovenskih škofij najdete na https://katoliska-cerkev.si/zahvale-slovenskih-skofov-ob-zahvalni-nedelji-2020

V laškem svetišču se bomo, v petek, 6. novembra 2020, odzvali povabilu k molitvi in postu za prenehanje epidemije. Da zagotovimo na ta dan v cerkvi »dovoljeno število molivcev«, se prijavite po telefonu za osebno molitev.

Slovenski škofje vabimo vse katoličane in druge, da v petek, 6. novembra 2020, molijo in se postijo za prenehanje epidemije.

Izkušnja vere nas uči, da so naši predniki na velike preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do bolnikov in poglobitvijo vere. Škofje zato vabimo k molitvi in postu z namenom prenehanja epidemije, solidarnosti z bolniki in njihovimi družinami ter v znamenje podpore zdravstvenim delavcem pri premagovanju te bolezni. Prav tako bo omenjeni dan namenjen osebni poživitvi vere ter spreobrnjenja. Verniki lahko v ta namen molijo Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19:

 

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

Na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih se opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek.

Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije (namene) in za vzdrževanje župnije.

 

Nedelja, 1. november 2020

  • od 9h do 12h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo
  • blagoslov pokopališča
  • molitev treh delov rožnega venca PO DRUŽINAH
  • ob 18h se bodo oglasili zvonovi v župnijski cerkvi ter povabili k družinski in osebni molitvi za rajne.

Predlog družinske molitve za pokojne za 1. in 2. november je objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si/

Priporočila SŠK za obhajanje praznika vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih v času COVID-19