»Zakramente Nove zaveze je postavil Kristus, in jih je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, zakon in mašniško posvečenje. Sedem zakramentov se dotika vseh obdobij in pomembnih trenutkov kristjanovega življenja.« (KKC 1210)

»Zakramenti so naravnani na posvečevanje ljudi, na graditev Kristusovega telesa in na Božje češčenje; kot znamenja pa imajo nalogo tudi poučevanja.« (KKC 1123)

Latinsko ime sacramentum pomeni verska znamenja ali verske skrivnosti. Zakramenti s svojimi dejanji in obredi na viden način predstavljajo nevidne skrivnosti.

 

Zakramenti uvajanja:

 

Zakramenta ozdravljanja:

 

Zakramenta služenja: