Na tej povezavi lahko dobite prijavnico: POVEZAVA

Vlada je na seji, 9. aprila 2021, sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti.

Tako bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo, da se bodo lahko svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. V kolikor je površina verskega objekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina). Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ-ja za zaščito zdravja in omejitev epidemije.

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost, velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. Vlada bo Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji preverila naslednji teden in ga glede na epidemiološke razmere dopolnila.

https://katoliska-cerkev.si/v-ponedeljek-se-odpirajo-cerkve-za-bogosluzje-z-verniki

Oznanilo na cvetno nedeljo je že naslednji dan postalo neuresničljivo. Ukrepi so nas ponovno prisilili k bogoslužju brez prisotnosti občestva.

Ko smo vstopili z letošnjim 1. aprilom v velikonočno tridnevje in s tem v velikonočne praznike, nas ponovno določuje najtrše določilo, da so svete maše in obredi velikega tedna, z udeležbo ljudstva, do nadaljnjega odpovedani. Tako bodo minili blagoslovi velikonočnih jedil v cerkvah in pri kapelah brez občestev, s povabilom, da jih opravite sami v družinah, ob spremljanju blagoslova po medijih. Kot bi zaslišali strogi glas učitelja: »Ponovi vajo iz lanskega leta!« V cerkvi je možna le posamična individualna molitev pred Najsvetejšim in prejem obhajila posameznih oseb.

Velikonočno voščilo

Boža beseda, izročilo Cerkve in naravne zakonitosti nam razodevajo, da trpljenje in smrt, ki ju je premagal Kristus, prinašata Življenje, ki se ne konča in ga zato lahko zapišemo z veliko začetnico. K temu nas, s svojim »radostnim« poimenovanjem, ki v sebi skriva velikonočno sporočilo, še posebej nagovarja velikonočnica, ki jo imamo v grbu celjske škofije, kjer se nahajata njeni avtohtoni rastišči. Cveti zgodaj spomladi in, s svojim puhastim varovalom, preživi v okolju, kjer jo večkrat preseneti spomladanska pozeba. Letos je razlog veselja še večji, saj je, v času svojega cvetenja, velikonočnica v tretje zacvetela z naznanilom novega celjskega škofa.

Kljub ponovljenim določilom in izkustvu lanskega leta praznovanje velikonočne skrivnosti vstopa (skozi oblake) v naš čas in prostor, s sporočilom: »Mir vam bodi! Veselite se, Kristus je vstal, z njim bomo vstali tudi mi!«

Kljub vsem omejitvam in spremembam, z vero ter zaupanjem želim: naj bo blagoslovljena, radostna in upanja polna velikonočna skrivnost. Kristus je vstal, vstanimo z njim tudi mi!

 

vaši duhovniki

Petek, 5. marec 2021 bo zapisan v kroniko celjske škofije z velikimi črkami. Zapisan bo tudi v naši Kroniki. Zvonovi sv. Martina v Laškem so se oglasili okrog 12.30 in oznanjali veliko veselje, ki smo ga čakali in zanj molili dve leti in pol. Papež Frančišek je za našega škofa imenoval msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, profesorja Svetega pisma. Imenovanemu so ravno naši zvonovi zapeli čestitko in veselje ter ob apostolskem nunciju v Sloveniji melodično izrazili hvaležnost, ki je prišla k nam po papežu Frančišku, ki se te dni mudi na svojem apostolskem potovanju v Iraku.

V teh »trdih« razmerah, ko je, za obisk nedeljske svete maše, potrebna najava (med tednom ni potrebna), vas vabim, da to opravite po: telefonu 03-573-14-30 ali preko sms sporočila na 041-887-354 (dan, ura in št. oseb, podpis) ali preko spletne prijave: mase.si, kjer izberete cerkev, datum in uro svete maše, nato pa svojo najavo potrdite še na e-pošti.

Po pravilu: 30m2/ posameznika ali osebe istega gospodinjstva, lahko naše svetišče, ki meri dobrih 545m2, sprejme 18 oseb.

Dokler bodo veljali ukrepi omejitve obiska svetih maš, bo v Laškem še 4. nedeljska maša, ob 18. uri.

 

POVZETEK navodil, ki jih lahko najdete na spletni strani škofije Celje (https://www.skofija-celje.si):

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega odločili:

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodijo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.

3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer, zaradi slabe epidemiološke slike, duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.

5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne, 18. 12. 2020:

- Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

- V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu: 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

- Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

- Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

- Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

- Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

- Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku.

-Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne fizične razdalje med verniki.

- Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

- Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

- Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

- Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

- Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ-ja. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

- Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

- Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

 

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečisti misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost.

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb, glede zbiranja vernikov v cerkvah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka slika glede, okužbe s COVID-19, je na območju naše Metropolije slaba.

Da bi varovali zdravje ljudi, smo voditelji vseh treh škofij, po posvetovanju z duhovniki, odločili, da svete maše, v vseh cerkvah metropolije, do nadaljnjega še naprej potekajo brez navzočnosti vernikov.

Verniki so povabljeni, da svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom.

Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z župnikom, opravijo sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje in na temelju tega sprejeli odločitev glede obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede, povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Duhovniki v Laškem vam želimo blagoslovljene božične praznike in srečno, duhovno in telesno zdravo novo leto 2021.

 

Na praznične dni: božič, Štefanovo in v nedeljo Svete družine bo cerkev v dopoldanskem času, med 9h in 11h odprta za ogled jaslic, v cerkvi bo priložnost za sveto obhajilo, predhodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih.

Letos odpadejo blagoslovi domov. Vabim vas, da se blagoslovu pridružite preko facebooka in sicer 25. decembra, ob 15h. Povezali se bomo v molitvi, (pripravite blagoslovljeno vodo, prižgite svečo in, če imate možnost, kadilo).

 

In še povezavo:

Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 (18. december 2020)

od 13. novembra 2020:
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti.
4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

V celoti so dosegljive na :
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-epidemije-covid-19201113?fbclid=IwAR22k3xaxk8mq_r3DeUmdFpScLdM-vuAdnahGQlMDRaVx5aEMB7z0lMqtlE