Nadžupnijska cerkev, posvečena sv. Martinu, ki je od prvotne romanske zasnove ohranila masivni zvonik (korni stolp), glavno ladjo in značilno križno obokan strop, katerega podoben slog naj bi bil prvič uporabljen v kartuzijanski cerkvi v Jurkloštru, je bila večkrat prezidana. Po stilu sodeč je bila sezidana proti koncu 12. ali v začetku 13. stoletja in zato spada med pomembnejše romanske spomenike v Sloveniji. (V listinah je laška fara prvič omenjena razmeroma pozno, in sicer leta 1257, vendar se predvideva, da je že v 9. stoletju na tem mestu stala misijonarska postojanka.)

 Njena notranjost je zato preplet romanike, gotike, baroka in moderne. Stranski ladji, v katerih sta danes kapeli sv. Antona in Božjega groba, sta bili namreč dograjeni v gotiki. Leta 1721 je bila dozidana še kapela sv. Frančiška Ksaverija v baročnem slogu s kupolo na vrhu, ki so ji čez petnajst let dodali še enako na severni strani-sedanjo križevo kapelo. Obe kapeli, Frančiškovo in križevo, je s freskami poslikal J. C. Vogl.

Zunanjost je na poseben način zaznamoval začetek 19. stoletja, ko so leta 1826 opustili pokopališče okrog cerkve, leta 1840 pa je ob velikem laškem požaru pogorela tudi streha cerkve in zvonika.

Poglede obiskovalcev privablja kamnit lev, vzidan v zunanji steni cerkve.

V cerkvi je deset oltarjev. Glavni oltar, posvečen sv. Martinu, je izredno bogat po svoji sporočilnosti, saj poleg glavnega patrona nad farane zrejo še vsi štirje evangelisti, sveta Peter in Pavel, v zgornji niši vstali Kristus, ki vabi k izviru žive vode.

V cerkvi so še oltarji na čast sv. Križu, sv. Florjanu, sv. Izidorju, sv. Frančišku Ksaveriju, sv. Antonu, sv. Erazmu, sv. Jožefu, Rožnovenski Devici Mariji in še kapela Božjega groba, ki vse leto, iz dneva v dan, opozarja tudi na neme krike nedolžno pobitih v Hudi jami.

Obletnico posvetitve cerkev obhaja na Florjanovo, to je 4. maja. V zadnjih letih se znova obhaja tudi s procesijo predstavnikov podružnic z njihovimi banderi.

Farni patron goduje 11. novembra.

Sv. maše: vsak dan (glej oznanilni list Martinova lilija).